Dibulgazio zientifikoa

Dibulgazio zientifikoari bidea eman kultur eskaintzan

Zientziaren ikuspegi hezitzaile eta ludikoa eskaintzea, egunerokoan dituen aplikazio
anitzak eta gure bizitzan duen eragina ezagutzeko.