Emakumeen etxea

Emakumeen etxea sortu

Egungo kultur etxea Denon Etxea bilakatu da, eta bertan solairu bat izango du Emakumeen etxeak. Elkarteek euren tokia izango dute, programazio propioa landuko da eta politika feminista garatzen lagunduko du.