Gizarte zerbitzuen gida eguneratu

Gizarte zerbitzuen gida eguneratu eta herritarroi helaraztea

Zerbitzu Sozialen lana itzalpean geratzen da askotan, eta herritarrek ez dute jakiten zer
zerbitzu eskaintzen diren, eta zer baldintzetan. Zerbitzua ikusarazi eta herritarrei horren berri eman behar zaio.