komun publikoak

Komun publiko gehiago jartzea

Daudenak hobetzea eta berriak sortzea. Bat Lonbo aldean kokatuko litzateke, ibaiaren
pasealekuaren ondoan, kirol eremuei zerbitzua emateko eta Basauriko bidegorria erabiltzen dutenen artean behar bat betetzeko.