Maskulinitate eredu berriak lantzea

Maskulinitate eredu berriak lantzea

Maskulinotasun-eredu berriak landuko dira, emakumeenganako indarkeriazko jokaerei aurrea hartzen laguntzeko, eta Arrigorriagako gizonek garapen afektibo osoa lortzeko.