Salud e Higiene auzorako ekintza plan integrala

Salud e Higiene auzorako ekintza plan integrala landu eta garatzea

Pilatzen joan diren hirigintza arazoei erantzuna emateko, auzoaren egoeraren azterketa zehatza egin behar da, auzotarrekin batera lehentasunak finkatuz.